ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2021. június 18. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott HelloPay kártya (a továbbiakban: kártya) használatának általános feltételeit, valamint a kártya és a felhasználó (a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek) kártyahasználattal összefüggésben keletkezett jogviszonyából eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a kibocsátó és a felhasználó, kártya használattal összefüggésben keletkezett mindennemű jogviszonyára.

A kibocsátó a mindenkor hatályos ÁSZF-et a www.hellopay.hu oldalon közzéteszi, az ott megtekinthető, onnan kinyomtatható.

I. FOGALMAK

 1. Kibocsátó: HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt. (1026 Budapest Gábor Áron u 28., Cg: 01-10- 048364)
 2. HelloPay kártya: olyan zárt utalványkártya, amely érintés nélküli, RFID technológiával működő elektronikus fizetési utalvány, amelyet zárt hálózatban, maximum 120 vendéglátó-ipari egységben lehet használni. A kártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek.
 3. Elfogadóhely: jelen ÁSZF 1-es számú mellékletében felsorolt minden olyan rendezvény, vagy egyéb helyszín, ahol a fizetés a kártyával megvalósítható. A rendezvények esetében, ezek készpénzmentes rendezvények, ahol feltüntetik, hogy a fizetés csak a kártyával valósítható meg. Az egyéb helyszínek (pl. szórakozóhelyek) tekintetében, ahol a kártya neve feltüntetésre kerül, ott a kártyával, készpénzzel és bankkártyával is fizetni lehet.
 4. Szolgáltatás: minden olyan juttatás, amit a kibocsátó – ingyenesen, vagy ellenérték fejében – a kártyahasználattal összefüggésben elérhetővé tesz
 5. Felhasználó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti kártyahasználó (a továbbiakban: felhasználó vagy látogató)
 6. Közreműködő: a kibocsátónak a szolgáltatások teljesítése érdekében eljáró alvállalkozója vagy megbízottja
 7. Harmadik személy: a kibocsátón, a vele szerződéses kapcsolatban álló jogi vagy természetes személyeken, valamint a felhasználón kívüli természetes és jogi személyek
 8. Házirend: az egyes elfogadóhelyekre érvényes belső szabályzat, azt az elfogadóhely önállóan alakítja ki
 9. Honlap: kibocsátó honlapja, amely a www.hellopay.hu oldalon található
 10. Szervező: adott rendezvény szervezője, illetve egyéb, kártya elfogadóhely üzemeltetője, akivel kibocsátó szerződéses jogviszonyban áll
 11. Tranzakció: a kártyával történő vásárlás, kártya egyenlegének fizikai terminálon történő feltöltése, kártya egyenlegének készpénzben történő kifizetése és az online feltöltés terrminálon történő érvényesítése. A kártya egyenlegének lekérdezése és az online feltöltés NEM minősül tranzakciónak.
 12. HelloPay applikáció (HelloPay APP): ingyenesen letölthető a Google Play-ből és az iOS Store-ból.

II. AZ ÁSZF HATÁLYA

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed kibocsátó és a felhasználó jogviszonyára. A kibocsátó és a közreműködő jogviszonyát külön szerződés rendezi.
 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kibocsátó a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást más egyéb olyan körülmény indokolja, amely a kártyahasználat biztonságos és rendeltetésszerű használatát jelentős mértékben befolyásolja. Az ÁSZF módosítását követően a kibocsátó köteles az új, egységes szerkezetű ÁSZF, honlapon történő közzétételével a felhasználókat tájékoztatni. Az ÁSZF módosításai a honlapon történő kihelyezéssel, azonnal érvényesek és hatályosak.
   
  A kibocsátó javasolja, hogy a felhasználó a honlapon az ÁSZF változásait kövesse figyelemmel. A kártya használatával a felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

III. JOGVISZONY KELETKEZÉSE

 1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a kártya átvételével és használatával a közte és a kibocsátó közötti jogviszony teljesedésbe megy.
 2. A látogató a kártyáját a rendezvényen vagy az egyéb helyszínen, az ott kijelölt pont(ok)on veheti át, 500.- Ft, azaz Ötszáz forint kártyahasználati díj ellenében. A pontokról, ahol a kártya átvehető, bővebb információ az elfogadóhelyek saját honlapján áll rendelkezésre.
 3. A Szervező az elfogadóhelyeken egyoldalúan jogosult a kártya használatát kötelezővé tenni, annak elfogadását fizetési eszközként - kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel - előírni.
 4. A kártya az átvételtől érvényes, használata az első feltöltést követően lehetséges.

IV. REGISZTRÁCIÓ

 1. A kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát. Elvesztett kártya egyenlege ugyanis csak abban az esetben tiltható le, ha előtte a kártyát regisztrálták.
 2. A kártyát csak egyszer kell regisztrálni a regisztráció valamennyi elfogadóhely esetében érvényes.
 3. Kibocsátó kijelenti, hogy amennyiben a felhasználó nem regisztrált kártyáját elveszíti, úgy bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget levásárolhatja, mivel a kártya nem letiltható.
 4. Minderre figyelemmel kibocsátó javasolja a regisztráció teljesítését. Annak nem teljesítéséből, a szabályok be nem tartásából, a kártya elvesztéséből, illetve annak megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából eredő károkért felelősséget nem vállal, az így keletkezett károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.
 5. A kártya alapvetően nem névre szóló, a felhasználó így azt harmadik személynek ne adja át és őrizze azt biztonságos helyen.

A regisztráció a HelloPay applikációban teljesíthető, a keresztnév, e-mail cím, születési dátum, neme és egy tetszőlegesen megválasztott jelszó megadásával. A regisztráció során az adatszolgáltatás és a személyes adat kezelése az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapszik. A regisztráció esetén az adatok kizárólag a megadott keresztnévhez és email címhez köthetőek. Az adatkezelés elsődleges célja a kártyákkal végzett tranzakciók naplózása. A regisztrációt követően van lehetőség a kártya regisztrációjára, a feltüntetett kártyaadatok megadásával és rögzítésével. Az így regisztrált felhasználó – a kártya adatainak rögzítését követően – az Applikációban ellenőrizheti fogyasztásának dátumát, helyszínét, összegét, valamint a vásárolt termékek listáját.

(kivéve MVM Winter Magic kártyák, ezek a rendezvényt követően nem használhatóak)

V. FELTÖLTÉS

 1. A kártyához forint egyenleg tartozik. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető. A kártya maximális egyenlege nem lépheti túl a 200.000.- Ft-ot. A kártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. A kártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető.
 2. Rendezvények esetében a feltöltőpontoknál, egyéb elfogadóhelyeken feltöltőpontokon és/vagy a pultoknál, azaz a fizetés helyszínén lehet feltölteni a kártyát az elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt.
 3. Bankkártyás feltöltés:
   
  A kártyához tartozó egyenleg, bankkártyával is tetszés szerinti összegben feltölthető. A feltöltés maximalizált összege ebben az esetben is 200.000.- Ft. A feltöltés díja feltöltésenként, a feltölteni kívánt összeg 2 %-a.
 4. Online feltöltés:
   
  A regisztrált kártyákhoz tartozó egyenleg online is feltölthető bankkártyával, tetszés szerinti összegben. A HelloPay Zrt számára az Online Feltöltés során az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bővebb információt ez a dokumentum tartalmaz . Bejelentkezés után a kártya menüpont alól kezdeményezhető a feltöltés az adott kártya mellett található Online feltöltés gombbal. Számlázási adatok megadása kötelező! Az online feltöltés maximalizált összege 100.000.- Ft. A feltöltés díja feltöltésenként, a feltölteni kívánt összeg 2 %-a, amely a Kártyabirtokos felé nem visszatérítendő. Online feltöltést követően, a kártya egyenlege a feltöltéstől számított 120 órán belül nem váltható vissza.
  Online feltöltés menete:
  1. Válassz az előre beállított kategóriákból vagy írd be a feltölteni kívánt összeget.
  2. Ellenőrizd a rendelés összefoglalóját.
  3. Hagyd jóvá a fizetési tranzakciót.
  4. A jóváhagyást követően e-mailben és a HelloPay appban is kapsz visszaigazolást a tranzakció sikerességéről.
  5. Ne felejtsd el használat előtt, a feltöltést követő 15 napon belül aktiválni online egyenlegedet az elfogadóhelyek, feltöltő pontok egyikén.
  6. 15 napon túli, nem aktivált online egyenleget a rendszer visszautalja a Felhasználó számára.

(kivéve MVM Winter Magic kártyák, ezek a rendezvényt követően nem használhatóak)

VI. VISSZAVÁLTÁS, KÁRTYAPÓTLÁS ÉS EGYENLEGÁTVEZETÉS

 1. A kártya egyenlegét az utolsó tranzakciót követő 180 napon belül lehet visszaváltani.
  Az utolsó tranzakciót követő 180 napon túl az egyenleg NEM felhasználható, azonban a felhasználó a kártyát feltöltést követően ismét használhatja.
 2. A kártyáról le nem vásárolt összeg az öt forintra kerekítés általános szabályai szerint váltható vissza. A visszaváltásról a felhasználó kiadási pénztárbizonylatot kap.
 3. Visszaváltás helye és ideje:
 4. CitySightSeeing® Budapest Tourist Information Centre
  (1075 Budapest Károly Krt. 9). Nyitvatartási idő: hétfő – vasárnap 9h – 18h
 5. Rendezvények esetében: a kártya egyenlege a rendezvény helyszínén, a rendezvény nyitvatartási ideje alatt, a megjelölt pont(ok)on váltható vissza. Annak a felhasználónak, aki a rendezvény ideje alatt kártyáját nem váltotta vissza, lehetősége van, hogy egyenlegét a kártya utolsó tranzakciójának napjától számított 180 napon belül visszaváltsa a 3. pontban jelölt helyszínen, vagy a rendezvényt követően az elfogadóhelyek bármelyikén levásárolja, a rendezvény zárását követően a kártya visszaváltására azonban már nincsen lehetősége, részére az 500.- Ft kártyahasználati díj nem jár vissza, a kártyát az egyéb elfogadóhelyeken tudja tovább használni. Az a felhasználó, aki kártyáját a rendezvényen regisztrálta, a kártya használati díját az adott rendezvényen a feltöltőpontokon visszaváltani már szintén NEM tudja. A rendezvényen regisztrált kártyák egyenlegének visszaváltására azonban továbbra is lehetősége van a felhasználónak az adott rendezvény kijelölt pontjain, valamint a VI./1., 2. és 3. pontban rögzítettek szerint. Az a felhasználó, aki a rendezvényen a kártyát nem regisztrálja, annak egyenlegét a rendezvény végéig visszaválthatja, és ha a kártyát sérülésmentesen visszaadja, akkor részére az 500.- Ft visszajár.
 6. Ha a felhasználó elveszíti a kártyáját, vagy az olyan módon megrongálódik, hogy nem tudja tovább használni, lehetősége van új kártyát igényelnie. Az új kártya az 500.- Ft-os kártyahasználati díj ellenében igénylehető. Amennyiben a felhasználó nem regisztrált, a régi kártyáját letiltani nem lehet. Az új kártyához tartozó egyenlegre a régi kártya egyenlege csak és kizárólag abban az esetben átvihető, ha régi kártyát regisztrálták és letiltották.
   
  A letiltott kártyán, a letiltás pillanatát követően, megmaradt egyenleget lehet az új kártyára átvinni. Az egyenlegátvezetés a Helpdesk ponton történik. Az egyenlegátvezetésekor az átvezetést kérő felhasználó személyazonosságának igazolására köteles (személyi igazolvány, útlevél felmutatásával) és hozzájárul ahhoz, hogy személyi adatait (név, lakcím, személyi igazolvány-, vagy útlevélszám, telefonszám) rögzítsék. Az így felvett adatok feldolgozására nem kerül sor, azok kezelése a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően történik.
  Megrongálódott kártya esetén a régi, sérült kártya bemutatása is szükséges az új kártya igényléséhez.
  A HelpDesk pont helye: 1026 Budapest Gábor Áron u 28.) Nyitva tartásának ideje: igény szerint, előzetes egyeztetéssel (info@hellopay.hu).

(kivéve MVM Winter Magic kártyák, ezek a rendezvényt követően nem használhatóak)

VII. VÁSÁRLÁS

 1. A vásárlás az elfogadóhelyeknél a fizetéshez kihelyezett terminálok segítségével történik. A terminál két részből áll:
  • kártyaolvasó, ami a pulton van elhelyezve és
  • POS terminál, a pult belső részén van, és az a látogató számára nem feltétlenül látható.
  A vásárlás folyamata:
  • a rendelés, illetve vásárlás végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe, és beírja a POS terminálba;
  • a vásárlási összeg a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik
   amennyiben borravaló és/vagy adomány is adható, az alapbeállításnak megfelelő összeg megjelenik, ezt a felhasználó lefelé és felfelé is módosíthatja,
  • ha a felhasználó elfogadja a kiírt végösszeget, odaérinti a kártyáját az olvasóhoz, és ezzel megtörténik a fizetési tranzakció;
  • az összeggel a vásárló utalvány egyenlege csökken;
  • a kártyaolvasó kijelzője zölden világít és megjelenik a kártya új egyenlege, ami a fennmaradó, rendelkezésre álló összeget mutatja meg.

  Amennyiben hibás a tranzakció, vagy a fizetéshez a kártya egyenlege nem elegendő, úgy az olvasó pirosan világít.

 2. Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy azt bármilyen okból vissza kell vonni, a terminál képes erre. A tranzakció visszavonása azonban csak azon a terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a kártyának, mind a terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás más esetben nem lehetséges.
 3. A kártyával fizetéskor borravaló és/vagy adomány is adható, ebben az esetben a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeget von le a rendszer. A látogató a borravaló (adomány) értékét maga határozza meg, az alapbeállítást lefelé és felfelé is szabadon módosíthatja a kívánt értékre. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék.
 4. A kártyával megvalósított fizetés esetén a vásárlás adatairól a terminál kijelzője ad tájékoztatást, arról bizonylat nem készül. A terminál használata a pénztárgép rendeltetésszerű használatát nem váltja ki. Amennyiben a vásárolt terméket a felhasználó visszaviszi, úgy a visszavétel feltételei a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembe vételével kell, hogy megtörténjen.

(kivéve MVM Winter Magic kártyák, ezek a rendezvényt követően nem használhatóak)

VIII. EGYENLEG ELLENŐRZÉSE

 1. A kártya egyenlege lekérdezhető vásárláskor, az eladónál és a feltöltőpontokon. A kártya felhasználó a kártyákhoz kapcsolódó egyenleggel összefüggésben, véglegesnek és irányadónak fogadja el a kibocsátó adatbázisát és kimutatásait.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a HelloPay appban a kártya egyenlege ellenőrizhető, a kártya egyenlegét ismertető adat tájékoztató jellegű.
 3. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ennek az esetleges eltérésnek az oka lehet az, hogy a rendszerben a tranzakciókat nem minden esetben időrendi sorrendben dolgozzák fel, továbbá az is, hogy a rendszerben keletkező adatok feldolgozása időt vesz igénybe, ezért a kártya valós egyenlege és az appban feltüntetett kártya egyenleg egymástól eltérő adatot mutathat.

IX. LETILTÁS

 1. Az elveszett illetve ellopott kártya egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azt előzetesen regisztrálták. A kártyát a HelloPay appban lehet letiltani. A letiltott kártyán a letiltás után megmaradt egyenleget a felhasználó új kártyára átvezettetheti a VI/5. pontban foglaltak szerint.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Nem regisztrált kártya esetében reklamációt a kibocsátó csak a kifogással érintett kártya egyidejű bemutatásával tud elbírálni.
 2. A kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a kártya megjelenítését, időszakonként, helyszínenként, rendezvényenként, vagy egyéb feltétel szerint változtassa, vagy egyszerre többféle külalakú kártyát bocsásson ki. A kibocsátó kijelenti, hogy valamennyi az általa kibocsátott kártyára, a külső megjelenítéstől független, a jelen szabályzatban foglalt feltételek az irányadóak.
 3. Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy az eltérő külalakú kártyákhoz eltérő minőségű és mennyiségű kedvezményt, vagy további szolgáltatást biztosítson. Az egyes kártyákhoz tartozó szolgáltatásokról a kibocsátó honlapján ad bővebb tájékoztatást.

Budapest, 2021. június 18.

1-es számú melléklet
Aktuális elfogadóhelyek és rendezvények

Elfogadóhely Város
4es6os CorvinBudapest
4es6os KirályBudapest
4es6os MamutBudapest
4es6os PluszBudapest
4es6os RákócziBudapest
4es6os WesselényiBudapest
AmbientBudapest
Bakegér BorozóBudapest
Bar Of LegendsBudapest
BarCraft 1Budapest
BarCraft 2Budapest
BarCraft BudaBudapest
Barcraft DebrecenDebrecen
Barcraft SzegedSzeged
BeckettsBudapest
Beer and BurgerBudapest
Black SheepBudapest
Budai ParkszínpadBudapest
Burger MarketBudapest
CityBeerBudapest
Comics BarBudapest
Corvinus Café DohányBudapest
Corvinus Café KörútBudapest
Corvinus Cafe NyugatiBudapest
Corvinus Café PlusszBudapest
Dagály StrandBudapest
Deep Burger AkácBudapest
Deep Burger DobBudapest
Deep Burger ExtraBudapest
Deep Burger HomeBudapest
Deep Burger OktogonBudapest
Deep Burger StiflerBudapest
Deep Burger Stifler 32Budapest
Élesztő PlázsZebegény
ÉlesztőházBudapest
Előre 57. sz. ItalboltBudapest
Elte Music PubBudapest
First Craft Beer - BBQBudapest
First Local CraftBudapest
First Local Craft B&KBudapest
Fogasház - Budapest pultBudapest
Fogasház - Grill KonyhaBudapest
Fogasház - HabosBudapest
Fogasház - Infinity Party HostelBudapest
Fogasház - LarmBudapest
Fogasház - LieblingBudapest
Fogasház - MerchandiseBudapest
Fogasház - Pizza and BeerBudapest
Fogasház - Robot LoungeBudapest
FriendsOFFBudapest
FröccsteraszBudapest
Fröccsterasz TélikertBudapest
Füge PlayBudapest
Füge UdvarBudapest
Galéria PubBudapest
HadikBudapest
Hétker PubBudapest
Humbák MűvekBudapest
Il BucoBudapest
Kertész SörözőBudapest
Kredit BárBudapest
La FabbricaBudapest
Made InBudapest
Marcipános - CitadellaBudapest
MARKET BDPSTBudapest
Morrison's 2Budapest
Orange BikeBudapest
Ördög CsapdaBudapest
Ördög SarokBudapest
PontoonBudapest
Púder BárBudapest
RaqpartBudapest
Red Ruin BarBudapest
Rizmajer SörházBudapest
SaladBox Eiffel térBudapest
Salvatore BárBudapest
Sark 1Budapest
Sark 2Budapest
Shuttle BarBudapest
Siófok PlázsSiófok
Siófok Plázs VIPSiófok
Slang PubBudapest
Stifler 32Budapest
Stifler BárBudapest
Stifler HomeBudapest
Stifler PoolBudapest
Sun CityBalatonfüred
SzatyorBudapest
Sziget BüféBudapest
Szimpla KertBudapest
Szimpla ShopBudapest
Tavaszi Vásár 2019Budapest
Turist InfoBudapest
UdvarROMBudapest
V4 BisztróNagymaros
Wall StreetBudapest
Rendezvények
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban megrendezésre kerülő rendezvényekBudapest